Contactinformatie

Deze website is niet bedoeld als alternatief voor de informatie die u heeft ontvangen van uw arts, verpleegkundige en/of apotheker. Uw zorgverlener is graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Norgine NV-SA
Romeinsestraat 10
3001 HEVERLEE
Tel: +32 (0)16 39 27 10
Fax: +32 (0)16 39 27 20
E-mail: medinfo.benelux@norgine.com

Geregistreerd adres:
Norgine B.V.
Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, Nederland
Tel: +31 (0)20 567 09 00
Fax: +31 (0)20 567 09 99

MOVIPREP, NORGINE en het zeil logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Norgine bedrijvengroep.

BE-GE-MPR-2000001

Datum van opmaak: November 2018